Diyabetik Ayak Enfeksiyonu

Diyabetik Ayak Enfeksiyonu

- Bölüm: Enfeksiyon Hastalıkları
82
1
@AYDIN SARIHAN

Diyabetik ayak yaraları, periferik nöropati, aşırı plantar basınç, tekrarlayan travma, periferik damar hastalığı ve yara iyileşmesinde bozukluk gibi bir çok neden sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu yaralar bakteriler için bir giriş
kapısı özelliğinde olup, selülit ve abse oluşumuna zemin hazırlar. Aerobik gram pozitif koklar (S. aureus) diyabetik ayak enfeksiyonlarındaki baskın patojenlerdir. Kronik yarası olanlarda gram negatif çomaklar veya anaerobik mikrorganizmalar bulunabilir.
Diyabetik ayak yarası olan hastada, yara kemiğe kadar ulaşmış ise osteomyelit neredeyse kesindir. Radyografiler, derin ve uzun süreli ülserleri olan hastalarda, her ne kadar duyarlı olmasa da, osteomyelit, subkutan gaz, yabancı cisim ve Charcot eklemlerini dışlamak için çekilmeli gerekirse MRG veya sintigrafi istenmelidir.

Diyabetik yara sınıflaması

Derinlik sınıflaması:

 • 0 risk altında, ülser yok
 • 1 yüzeysel, enfeksiyon yok
 • 2 tendon veya eklem ekpoze
 • 3 yoğun ülser/apse

İskemi sınıflaması

 • A iskemi yok
 • B iskemi var, gangren yok
 • C ayak ön kısmında gangren
 • D tüm ayak gangren

Derinlik sınıflaması (2,3) olan Debridman, antibiyotik. (3) amputasyon.

C, D (±B) damar cerrahisi konsültasyon, D ampütasyon gerekir.   .

Diyabetik Ayak Antibiyotik tedavisi Önerileri

Oral İlaçlar- ( Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Der­neği önerileri )

 • TMP/SMX 2x1tab PO veya
 • Linezolid 2×600 mg/g PO veya
 • Klindamisin 4x 150-450 mg/g PO veya
 • Meti­lisin direnci yoksa- levofloksasin, dikloksaksilin, amoklavin/klavunat

IV İlaçlar

 • Seftobiprol 2-3 x 500 mg IV veya
 • Vankomisin 2×1 gr IV + Seftazidim 2×1 gr IV veya
 • Linezolid ± Aztreonam veya
 • Daptomisin ± Aztreonam veya
 • Klinda­misin + (Levofloksasin veya Siprofloksasin) veya
 • Imipenem-silastatin veya
 • Ertapenem veya
 • Tikarsilin/Klavulonat veya
 • Piperasilin/ Tazobaktam.

1 Comment

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.